10 KPI's die u moet volgen om uw MSP-succes te meten

 Donderdag 14 november 2019
10 KPI's die u moet volgen om uw MSP-succes te meten

Als u in de MSP-business werkt, streeft u naar bedrijfsgroei en integreert u een strategie die u helpt deze groei te realiseren. Maar hoe weet je of deze strategie werkt? Deze vraag kan worden beantwoord met behulp van verschillende Key Performance Indicators (KPI's) die uw prestaties en succes volgen.

Er zijn tientallen KPI’s en statistieken die bedrijven kunnen gebruiken om hun prestaties bij te houden. Het is echter een oefening in nutteloosheid om ze allemaal na te streven. De sleutel hier is het identificeren van de statistieken die het meest geschikt zijn voor de MSP-industrie.

We hebben een lijst samengesteld met 10 KPI’s voor MSP’s die cruciaal zijn voor uw operationeel succes. Laten we er dus in duiken en ontdekken hoe deze statistieken kunnen bijdragen aan het succes van MSP.


1. Maandelijks terugkerende omzet (MRR)


Maandelijks terugkerende inkomsten verwijzen naar het vaste inkomen dat u elke maand van uw abonnees genereert. Door uw MRR te meten, krijgt u bruikbare informatie over wat u moet doen om uw bedrijf verder uit te breiden. Andere factoren zoals winstgevendheid, belastingen, enz. vereisen een volledig inzicht in de inkomsten die in uw bedrijf worden gegenereerd.

MRR = Som van al uw terugkerende inkomstenbetalingen die in een maand zijn gegenereerd


2. Kosten van verkochte goederen (COGS)


Naast uw omzet zijn de kosten van verkochte goederen (COGS) een belangrijke indicator om uw winstgevendheid te bepalen. Het zijn de directe kosten die u maakt tijdens de productie van het product dat u verkoopt. Voor MSP's kan dit de kosten van softwarelicenties, arbeidskosten (verkoop en ondersteuning) en leveringskosten omvatten. Door deze KPI te volgen, krijgt u inzicht in hoe u uw kosten onder controle kunt houden en uw winstgevendheid kunt vergroten.

COGS = Licentiekosten + Arbeidskosten + Bezorgkosten


3. Nettobedrijfsresultaat


In de MSP-wereld zijn de inkomsten die u genereert van cruciaal belang bij het beoordelen van de gezondheid van uw MSP-bedrijf. Het is een van de meest gebruikte maatstaven om succes te meten. Als uw netto bedrijfsinkomen minder dan 10 procent van uw totale inkomsten bedraagt, moet u zoeken naar manieren om uw kosten te verlagen of uw inkomsten te verhogen. EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) is een andere soortgelijke maatstaf die u kunt gebruiken. Het nettobedrijfsresultaat is echter een gemakkelijker te berekenen maatstaf.

Netto bedrijfsresultaat = Totale omzet – Bedrijfskosten


4. Klantacquisitiekosten (CAC) en klantlevensduurwaarde (CLV)


Ongeacht hun omvang moeten MSP’s geld uitgeven om nieuwe klanten te werven. CAC verwijst naar het gemiddelde bedrag dat wordt besteed aan het werven van één klant. Elke MSP moet de CAC beoordelen door deze te vergelijken met de nettowinst die de klant genereert. De Customer Lifetime Value (CLV)-metriek is ontworpen om de winst te beoordelen die door een klant wordt gegenereerd. Elk bedrijf moet ervoor zorgen dat zijn CLV hoger is dan zijn CAC.

CAC = Alle marketingkosten besteed aan het werven van nieuwe klanten/aantal verworven nieuwe klanten

CLV = Inkomsten gegenereerd door een klant – Initieel geld besteed aan het verwerven van de klant


5. Klantbijdrage (CC)


Dit is een van de beste KPI’s voor MSP’s om de waarde van hun klanten te beoordelen. Klantbijdrage (CC) berekent de gemiddelde winst die elke klant genereert. Met deze statistiek kunt u bepalen hoeveel geld u uitgeeft aan het bedienen van uw klanten en welke van hen niet winstgevend zijn. Als u dit weet, kunt u een manier bedenken om uw totale kosten te minimaliseren en uw winst te vergroten.

CC = Gemiddelde omzet per klant – Gemiddelde kosten van verkochte goederen


6. Gemiddelde responstijd


Deze KPI houdt de gemiddelde tijd bij die uw personeel en technici nodig hebben om te reageren op een klantoproep. Om uw klanten tevreden te houden, heeft u een snelle responstijd nodig. Dit is een cruciale maatregel om het vertrouwen van uw klanten te winnen en hun retentie te verbeteren.

Gemiddelde reactietijd = Eerste reactietijd/Aantal tickets


7. Openstaande problemen


MSP's moeten na elke week, maand en kwartaal het aantal problemen bijhouden dat onopgelost blijft. Deze statistiek helpt u te begrijpen hoe uw ondersteuningsproces kan worden verbeterd. Als het aantal openstaande problemen te hoog is, moet u nadenken over het toevoegen van meer ondersteunend personeel of het automatiseren van bepaalde processen.

Openstaande problemen = Totaal aantal tickets – Aantal tickets opgelost


8. Bezettingsgraad van hulpbronnen


Dit is een KPI waarmee MSP’s kunnen bepalen hoe efficiënt zij hun middelen inzetten. De bezettingsgraad van resources wordt berekend door het percentage van de beschikbare tijd van een werknemer te bepalen dat wordt gebruikt voor productief, factureerbaar werk. Met deze statistiek kunt u berekenen hoeveel tijd u verspilt aan niet-factureerbaar werk en uw middelen verstandig inzetten.

Resourcegebruikspercentage = Totaal aantal factureerbare uren/Totaal beschikbare resource-uren


9. Administratieve kosten


Dit zijn uitgaven die niet direct verband houden met de MSP-functie. Het kan gaan om algemene kosten zoals bouwkosten, salarissen, interne IT-kosten, belastingen, kantoorkosten, enz. MSP's met administratieve kosten die meer dan 20 procent van de omzet uitmaken, moeten deze onder controle brengen om een hogere winstgevendheid te garanderen.


10. Verlooppercentage


Dit verwijst naar het percentage klanten dat zich niet meer abonneert op uw producten nadat ze deze hebben gebruikt. Een churnpercentage van 10 procent of minder is goed voor uw bedrijf. Als het nog hoger gaat, moet u erachter komen waarom uw klanten uw service niet langer willen en de problemen snel aanpakken.


Betekenis van KPI’s


Prestatiestatistieken spelen een grote rol bij het helpen van bedrijven om te groeien. MSP's die hun prestaties voortdurend volgen hebben altijd een aanzienlijk voordeel ten opzichte van anderen, omdat ze weten wat voor hen werkt en wat niet werkt. 'T. De hierboven genoemde KPI’s zijn geschikt voor alle op groei gerichte MSP’s die een visie hebben om groot te worden in de branche.

Probeer Pulseway vandaag

Begin binnen enkele klikken en ervaar het krachtigste IT-beheerplatform in de industrie.

Gratis proefperiode van 14 dagen         Geen creditcard nodig
Capterra Logo
GetApp Logo
G2 Logo
Spicework Logo